Menu

Organisation

Employees

Administration

Director
Gertrud Oelsner
geroel@hirschsprung.dk

Curator
Camilla Klitgaard Laursen
camkli@hirschsprung.dk
+45 3544 0952

Curator
Rasmus Kjærboe
raskjr@hirschsprung.dk
+ 45 3544 0947

Press Contact
Cecilie Monggaard Wenstrup
Cecwen@hirschsprung.dk
+45 3544 0944

Ph.d. Researcher
Signe Havsteen
sh@hirschsprung.dk

Research Fellow
Ernst Jonas Bencard
ernben@hirschsprung.dk

Project Leader, Art Historian
Lene Bøgh Rønberg
lenron@hirschsprung.dk
+45 3544 0945

Account Manager, DPO
Maibritt Letholm
male@hirschsprung.dk
+45 3544 0953

Shop and Customer Services Manager
Sara Alderin
sarald@hirschsprung.dk
+45 3544 0933

Financial controller
Pia Nebelung

Student
Mads Toft Hansen
matoha@hirschsprung.dk
+45 35420336

Student
Simone Lind Rasmussen
simras@hirschsprung.dk
+45 35420336

Security guards office

Head of Security and Maintenance
David C. Noack
davnoa@hirschsprung.dk
+45 3544 0930

Museum guides

Marianne Bytoft

Astrid Andersen

Laura Elaine Guiseppi

Cæcilie Bøje Pedersen

Simone Loulou Lind Rasmussen

Sarah Pihl Petersen

Anna Ude Sørensen

Anne Sofie Langer Jordt