Menu
Den Hirschsprungske Samling

Guided tours and group visits

The Hirschsprung Collection is a great place for a group visit for adults, and we are very pleased to organize a guided tour for your group.

During the summer and autumn holidays we offer free guided tours in English on selected Saturdays and Sundays. Please see our calender to see if we have any guided tours while you are visiting.

Book a guided tour

Price: DKK 675 + DKK 95 admission fee per participant.

Lenght: 45-60 minutes.

Number of participants: maximum 20.

Book your guided tour here

Please contact us for further information on visits and guided tours with our skilled educators and museum guides that ensure you an interesting and enlightning visit at the museum.

Contact
Please write us an email dhebok@hirschsprung.dk, or call us Monday to Friday 10 AM - 2 PM +45 3542 0336.

Guided tours for adults

Here are some suggestions for a tour at The Hirschsprung Collection. If you do not see what you were looking for please contact us for a tailormade tour. We always offer guided tours in the current special exhibition. See current and upcoming exhibitions here.

Introduction to the collection
This tour will take you through the masterpieces of the collection and you will hear about the family Hirschsprung and the genesis of the museum.

Danish Golden Age
An introduction to Danish romanticism with artists such as C.W. Eckersberg, Christen Købke and J.Th. Lundbye.

The Skagen Painters
With artists such as P.S. Krøyer, Anna and Michael Ancher the small town of Skagen turned into an important meetingplace for artists of the late 19th Century. This tour will take you through some of the masterpieces of what has been called Danish impressionism.

Gruppebesøg på egen hånd

Grupper er velkomne til at besøge museet på egen hånd eller med egen omviser. Gruppens deltagere betaler normal entrépris på 95 kr. pr. voksen. Der er ikke grupperabat. Børn og unge under 18 år har fri entré.

Bemærk, at der i vores små rum er plads til max 20 personer ad gangen.

Meld jeres ankomst
I bedes melde jeres ankomst til os og oplyse antal personer på dhebok@hirschsprung.dk eller pr telefon 35 42 03 36. Bookingtelefonen er åben tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14.

kvinder-sidder-pensionister-publikum

Emner for omvisninger til voksengrupper

Her finder du vores omvisningstilbud til voksne og inspiration til din booking.

Du kan bruge de nedenstående emner som inspiration til planlægning af dit gruppebesøg på museet, men du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har specifikke ønsker. Vi tilbyder altid omvisninger i vores aktuelle særudstilling.

Introduktion til museet
En introduktion til museets historie og en række af samlingens hovedværker med eksempler fra guldalderen, skagensmalerne og symbolismen.

Den danske guldalder
En introduktion af guldalderens og romantikkens billedunivers, hvor periodens kunstneriske udvikling tegnes med bl.a. C.W. Eckersbergs borgerlige portrætter, Christen Købkes "hverdagsbilleder" og J.Th. Lundbyes nationalromantiske landskaber.

Det danske genremaleri
I midten af 1800-tallet skabte folkelivsmalere som Frederik Vermehren, Julius Exner og Christen Dalsgaard et billedunivers, der på nationalromantisk vis skildrede den danske almues liv. Kunstnerne var optaget af de farverige dragte og bondestuernes indretning, og de skildrede hvedagslivets poesi, men også livets mere dystre stunder. I de efterfølgende generationer tog genremaleriet med kunstnere som Hans Smidth og Skagensmalerne en drejning mod mere realistiske folkelivsskildringer.

Skagensmalerne
Med udgangspunkt i P.S. Krøyer, Anna og Michael Ancher og Viggo Johansen tegnes et billede af kunstnerkolonien på Skagen. En kunstnerkoloni, der var orienteret mod nye kunstneriske målsætninger, som bl.a. viser sig i kunstnernes dyrkelse af friluftsmaleriet samt kunstnernes bevidste rolle i Det moderne Gennembrud. Oplev værker af bl.a. P.S. Krøyer, Anna og Michael Ancher.

Det moderne gennembrud
En præsentation af dansk billedkunst fra ca. 1870-1890, hvor kunstnerne orienterer sig mod det naturalistiske og realistiske maleri og gør op med Guldalderens akademiske tradition.

Kunstsamler og mæcen
Omvisning med fokus på museets stifter Heinrich Hirschsprung som kunstsamler og mæcen. Hirschsprungs erhvervelsespolitik, kunstsyn og personlige forhold til de danske kunstnere, som f.eks. P.S. Krøyer.

Symbolismen
Med præsentation af kunstnerne som Vilhelm Hammershøi, L.A. Ring og Ejnar Nielsen skitseres den danske kunsts "sjælelige gennembrud" omkring 1890, hvor kunstnerne søgte andre veje end naturalismens virkelighedsrepræsenterende maleri.

Billedanalyse
Med udgangspunkt i museets hovedværker gennemgås billedanalysens grundlæggende aspekter som komposition, rum, farve, lys og skygge, ligesom de enkelte værker sættes i en historisk kontekst.