Spring til indhold
Percussionist Simona Abdallah og forfatter og debattør Geeti Amiri. Foto: Jacob Ljørring
Percussionist Simona Abdallah og forfatter og debattør Geeti Amiri. Foto: Jacob Ljørring

Museet rækker ud til nye brugere

Med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen har museet igangsat projektet Kvindelige pionerer, der skal styrke dialogen med unge minoritetsetniske kvinder.

Den Hirschsprungske Samling modtog i slutningen af 2020 midler fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til styrkelse af museernes relevans for nye brugergrupper. Gennem det seneste år har museet, i samarbejde med Center for Kunst og Interkultur, CKI, arbejdet målrettet med inddragelsen af minoritetsetniske unge kvinder. CKI har ligeledes formidlet kontakten til interesseorganisationen Turning Tables, som er en del af projektet.

Konkret udmundede Kvindelige pionerer sig blandt andet i tre samtalesaloner. To er blevet afholdt i foråret og sommeren 2021, og den sidste blev afholdt i foråret 2022 på museet. På salonerne deltog, ud over interesseorganisationerne, unge kvinder fra Nørrebro, Høje Taastrup og Roskilde. Kvinderne har på salonerne delt ud af oplevelser fra deres liv og opvækst og ikke mindst den kunst, de til daglig selv udfolder igennem fotos, musikvideoer og sangtekster.

Afsæt i kunstneren Bertha Wegmann

Møderne har fundet sted midt i museets udstilling af værker fra det moderne gennembrud, og dialogen har taget afsæt i værker af Bertha Wegmann (1847-1926), som for omtrent 140 år siden stod i en tærskelposition, der kan minde om den, de unge minoritetsetniske kvinder i dag befinder sig i. En position, der balancerer mellem hjemmets private rammer og det offentlige liv og rum, og en position, hvor man kan være spændt ud imellem på den ene side at høre til som dansker og på den anden side have flerkulturelle rødder og kæmpe med at blive anerkendt på lige fod med andre. Bertha Wegmanns værker og historie har været afsæt for drøftelser af netop disse temaer i de unge kvinders liv og erfaringsverden, og undervejs har kunsten – kvindernes såvel som museets - været det fælles tredje, som projektets deltagere har kunnet mødes omkring.

Simona Abdallah og Geeti Amiri sammen med de unge kvinder og piger på en af salonerne. Foto: PR
Simona Abdallah og Geeti Amiri sammen med de unge kvinder og piger på en af salonerne. Foto: PR

Stærke aktører

Projektet er realiseret i samarbejde med to stærke og engagerede aktører, der også har ageret værter på salonerne afholdt i første halvdel af 2021: Den dansk-afghanske forfatter, debattør og folkeskolelærer Geeti Amiri, og den internationalt anerkendte dansk-palæstinenske percussionist Simona Abdallah. Med afsæt i Bertha Wegmann og fortællinger fra deres eget liv og kunst, har de faciliteret dialogen med de unge kvinder.

Se et uddrag fra den afsluttende salon Kvindelige Pionerer i anledning af udstillingen Bertha Wegmann. At male på mange sprog.

Salonen blev afholdt med publikum i maj 2022 på Den Hirschsprungske Samling. Salondeltagerne er forfatter og debattør, Geeti Amiri, og filmproducent og tidligere teaterdirektør for Betty Nansen Teatret, Vibeke Windeløv. Salonen blev modereret af Niels Righolt (CKI).

Optagelserne er lavet i forbindelse med projektet Kvindelige pionerer, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Dette indhold hostes af en tredjepart (www.youtube.com). Ved at vise det eksterne indhold accepterer du vilkårene og betingelserne på www.youtube.com.

Salon 1

Med udgangspunkt i Bertha Wegmanns værk Portræt af kunstneren Marie Triepcke, 1885, kan du her høre forfatter og debattør Geeti Amiri og de unge brugere Sarah og T fortælle om, hvordan det er at være ung minoritetsetnisk kvinde og balancere mellem hjemmets private rammer og det offentlige rum, hvor mange oplever at være spændt ud mellem to kulturer. Netop som kunstneren Wegmann oplevede i 1800-tallet.

Optagelserne er lavet i forbindelse med projektet Kvindelige pionerer, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Dette indhold hostes af en tredjepart (www.youtube.com). Ved at vise det eksterne indhold accepterer du vilkårene og betingelserne på www.youtube.com.

Salon 2

Hør den internationalt anerkendte percussionist Simona Abdallah og de unge brugere Sarah og T forklare hvad musikken og kunsten betyder i deres liv, og hvilken frihed kunsten giver dem. Samtalen tager udgangspunkt i Anna Sophie Petersens værk En aften hos veninden. Ved lampelys fra 1891.

Optagelserne er lavet i forbindelse med projektet Kvindelige pionerer, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Dette indhold hostes af en tredjepart (www.youtube.com). Ved at vise det eksterne indhold accepterer du vilkårene og betingelserne på www.youtube.com.