Skip to content

Professional queries

We are happy to help with professional queries about the art collection. Regarding general queries about art and artists we refer to the libraries Kunstindeks Danmark and Weilbachs kunstnerleksikon.

Archive visits

We offer access to art storages and archives upon professional requests.

Send an email to dhebok@hirschsprung.dk.

Art assessments

The Hirschsprung Collection cannot offer art assessments. We refer to autioneers and art dealers. 

Information vedrørende arkivbesøg

Af bevarings- og sikkerhedsmæssige grunde bedes besøgende være opmærksomme på følgende:

Før besøget

• Arkivbesøg sker udelukkende ved forudgående aftale med museets studentermedarbejdere på  booking@hirschsprung.dk. Det aftales på forhånd, hvilket materiale, der skal besigtiges.

• Det er ikke tilladt at besigtige materiale med neglelak på neglene. Evt. neglelak skal fjernes før besøget.

• Overtøj og tasker skal afleveres i museets garderobe. Der kan udleveres gennemsigtige plastikposer til det materiale, man ønsker at tage med sig til studieområdet. Bærbar PC kan medbringes.

• For at skåne værkerne er det nødvendigt, at besøgende vasker hænder inden adgang til arkivmaterialet. Dette kan gøres ved museets garderobe.

• Enhver besøgende skal registreres. Medbring derfor enten pas eller kørekort (kun disse to former for identifikation kan anvendes).

Under besøget

• Under arkivbesøget må der kun bruges almindelige blyanter.

• Der kan besigtiges én arkivkasse / skitsebog ad gangen.

• Der må ikke forefindes mad eller drikke i rum med kunstværker. Under besøget er det muligt at anvende museets køkken eller spisestue til formålet.

• Hvis der er formodning om, at der kan foreligge et uretmæssigt forhold, må man forvente, at der bliver foretaget en visitation. Visitationen foretages af vore uddannede visitationsmedarbejdere fra Drifts- og sikkerhedsafdelingen.

• Der kan indhentes en fototilladelse til privat brug og studiebrug ved henvendelse til studentermedarbejderen.

• Til alle former for reproduktion skal tilladelse indhentes via museets fotoadministration på booking@hirschsprung.dk. Priser og reproduktionsbetingelser findes her.

• Såfremt arkivmateriale ønskes publiceret skal Den Hirschsprungske Samling ansøges om særlig tilladelse.

Andre faglige forespørgsler

Vi besvarer gerne forespørgsler, der angår selve museets samling. Ved generelle forespørgsler angående kunst og kunstnere henviser vi til bibliotekerne, Kunstindeks Danmark og Weilbachs kunstnerleksikon.

Kunstvurderinger

Den Hirschsprungske Samling foretager ikke vurderinger af kunstværkers værdi, ophav eller ægthed. Auktionshuse og kunsthandlere kan muligvis være behjælpelige.