Spring til indhold
J.L.Lund: Offerscene fra Odinsk tid
J.L.Lund: Offerscene fra Odinsk tid

Johan Ludvig Lund

Et kosmopolitisk alternativ

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i en central men overset guldalderkunstner: Johan Ludvig Lund (1777-1867). Selvom han var professor på Kunstakademiet i de for dansk kunsthistorie så afgørende årtier i midten af 1800-tallet, optræder han sjældent som andet end en fodnote i fortællingen om guldalderen. Og når han endelig nævnes, er det gerne i en mindre rolle – selvom han faktisk havde et tæt og ligeværdigt samarbejde med kollegaen C.W. Eckersberg. De to omorganiserede i fællesskab undervisningen og formede de kunstnere, som udgør kernen i guldaldergenerationen.

Samtidens kritikere og kulturelle magthavere følte en ambivalens omkring Lund, og de naturalistiske og nationale dogmers indsnævring af synet på guldalderen har haft en pris: Europæiske forbindelser i dansk kunst i almindelighed og Lunds værk i særdeleshed er blevet noget overset. Dette projekt vil føje en brik til de senere års revurdering af guldalderen: Rehabilitere Lund, genindsætte ham som en central skikkelse for den kosmopolitiske side af dansk romantik og samtidig diskutere kanonbegrebet i relation til en national bevidsthed.

Projektets resultater vil blive præsenteret i en udstilling på Den Hirschsprungske Samling.

Projektforsker: Museumsinspektør og ph.d. Anna Schram Vejlby.