Gå til indhold

Lån af kunstværker

Det er muligt at låne kunstværker fra Den Hirschsprungske Samling i kortere perioder til udstillinger på andre museer og udstillingssteder. Vi låner ikke ud til privatpersoner. En anmodning om et lån skal være os i hænde minimum 8 måneder før udstillingens start.

For at kunne låne et værk skal I sende en skriftlig ansøgning med følgende

  • Værkets titel, kunstner, titel, årstal og inventarnummer
  • Udstillingsdatoer
  • Koncept for udstillingen
  • En beskrivelse af det kunstfaglige sigte med udstillingen
  • Facilitetsrapport med angivelse af udstillingsstedets sikring, klima etc.
  • Grundplan, hvor udstillingsarealet er angivet.

Vi kan ikke starte sagsbehandlingen, før vi har modtaget alle ovenstående dokumenter og informationer.

Sagsproces ved lån

Når en ansøgning med ovenstående oplysninger og dokumenter er modtaget, vil sagen blive behandlet. 

Alle dokumenter i låneanmodningen vil blive vurderet, og anmodningen vil blive taget op på det nærmeste bestyrelsesmøde. Den Hirschsprungske Samlings bestyrelse skal godkende alle udlån fra museet. Herudover vil en konservator besigtige værket og vurdere, om det kan udlånes. Herefter modtages svar på låneanmodningen, hvorefter en låneaftale vil blive udarbejdet. 

Forventet behandlingstid: 6 måneder.

Omkostninger ved lån

Danske udstillingssteder og museer betaler et lånegebyr på 600 kr. pr. Værk. Gebyret dækker forhåndsbesigtigelse af en konservator og udarbejdelse af tilstandsrapport. Der kan herudover forekomme udgifter til klargøring af værkerne (bagbeklædning, rammer, passepartout, stabilisering, øvrige konserveringsudgifter etc.).

Låner afholder foruden lånegebyret og eventuelle udgifter til klargøring omkostningerne ved forsikring af værkerne, transport og udgifter til en eventuel kurer (transport, diæter, hotelovernatning).

Alle omkostninger aftales, før låneaftalen underskrives. 

Hvis et lån aflyses før udstillingens start, skal låner betale de omkostninger, Den Hirschsprungske Samling har haft i forbindelse med behandlingen af sagen.
Hvis alle lån aflyses, skal låner betale 1.850 kr. samt 850 kr. pr. aflyst værk. Aflyses kun et eller få værker skal låner kun betale 850 kr. pr. aflyst værk.

Låneanmodning bedes sendt til

Mail: Direktør Karina Lykke Grand: dhs@hirschsprung.dk

Post: Den Hirschsprungske Samling
Att. Direktør Karina Lykke Grand
Stockholmsgade 20
2100 København Ø

Læs vores udlånsbetingelser inkl. klima-, transport- og sikringskrav
Udlånsbetingelser