Gå til indhold

Særligt dobbeltportræt af Christen Købke

Museet har i efteråret 2018 erhvervet senværket To læsende børn. Kunstnerens søn Peter og søsterdatter Cecilie Feilberg, gift Gottlieb (1845) af guldaldermaleren Christen Købke. Maleriet har gennem flere år været i udenlandsk privateje. Med værket, der er erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet og Slots- og Kulturstyrelsen, er det nu muligt at vise en central side af Købkes produktion, som ikke tidligere har været repræsenteret på museet: nemlig børneportrætterne. 

Christen Købke (1810-1848): To læsende børn. Kunstnerens søn Peter og søsterdatter Cecilie Feilberg, gift Gottlieb, 1845.
Christen Købke (1810-1848): To læsende børn. Kunstnerens søn Peter og søsterdatter Cecilie Feilberg, gift Gottlieb, 1845.
Købke malede ofte sine nære omgivelser – lokalmiljøet omkring Kastellet i København og familie og venner. Familiens børn var blandt hans foretrukne motiver, og i 1845 malede han sin søn og niece. De to børn står arm i arm, mens den otteårige Cecilie læser op for den fireårige Peter. Cecilie var Købkes søster Conradine Feilbergs datter, og pigen boede midlertidigt hos sine bedsteforældre i København, mens moren barslede. Købke skrev i et af sine breve til søsteren: ”Der er da en meget inderligt Venskab imellem Din Cicilie og min Peter”, og fætter-kusineforholdet afspejlede på bedste vis den meget nære relation, der var mellem Købke og hans søster. Den omsorg, den ældre kusine viser sin lille fætter, giver os netop et billede af dette inderlige venskab, som forstærkes af deres tætte fysiske kontakt.

I guldalderen var man meget optaget af barnets uskyld og naive tilgang til verden, og Købkes maleri indskriver sig i denne fascination. Værket knytter sig desuden til museets andre børneportrætter fra perioden, bl.a. Gruppeportræt af C.F. Holms børn (1832) udført af Købkes lærer på Kunstakademiet, C.W. Eckersberg (1783-1853). I dette værk ser vi også børn fordybet i læsningen af en bog. I guldalderen begyndte børnelitteraturen for alvor at vinde frem, og den fysiske nærhed omkring en bog var et meget brugt motiv i tidens børneportrætter.
C.W. Eckersberg: Gruppeportræt af C.F. Holms børn. Adam Vilhelm, Pauline Frederikke og Johan Chr. Julius,1832. Den Hirschsprungske Samling
C.W. Eckersberg: Gruppeportræt af C.F. Holms børn. Adam Vilhelm, Pauline Frederikke og Johan Chr. Julius,1832. Den Hirschsprungske Samling