Gå til indhold

Samlingen af kvindelige kunstnere vokser

To nye kunstnere er nu repræsenteret i samlingen. I slutningen af 2018 og starten af 2019 har museet erhvervet et lille oliestudie af Emile Mundt og fået inddeponeret tre tegninger af Sigrid Kähler. Det er de første værker af de to kunstnere i samlingen. Med erhvervelsen og deponeringen er repræsentationen af kvindelige kunstnere på museet tilmed vokset, så museet nu kan præsentere værker skabt af ni kvinder fra det 19. århundredes danske kunstliv.


Emilie Mundt: Landskab ved Vallerød, 1898
Emilie Mundt: Landskab ved Vallerød, 1898
Plantestudie af Sigrid Kähler, som gemte sig i en stor deponering af L.A. Rings fotografier og andet arkivalsk materiale.
Plantestudie af Sigrid Kähler, som gemte sig i en stor deponering af L.A. Rings fotografier og andet arkivalsk materiale.
Sigrid Kählers studie af en Cikrorie, måske tegnet og farvelagt i det fri.
Sigrid Kählers studie af en Cikrorie, måske tegnet og farvelagt i det fri.

Plantestudier af Sigrid Kähler

I forbindelse med en større deponering i 2018 af maleren L.A. Rings fotografier, breve og andet arkivalsk materiale dukkede tre kolorerede plantetegninger op.

Tegningerne er lavet af L.A. Rings hustru Sigrid (1874-1923), født Kähler. Med en stor nøjagtighed og botanisk interesse har hun skildret planter som blandt andet Cikorie, Rød Kløver og Vild Gulerod. En af tegningerne er dateret 11. august 1893. Sigrid var også kunstner og datter af keramikeren Herman A. Kähler. Sigrid hjalp til på sin fars fabrik, hvor hun arbejdede med drejebænk og som dekorationsmaler. Hendes stil er inspireret af arkitekten Thorvald Bindesbøll og datidens skønvirkestil.

På Kählers værksted mødte Sigrid og L.A. Ring hinanden, og de blev efterfølgende gift i 1896. Sigrid Kähler ses på Den Hirschsprungske Samlings store maleri Forår. Ebba og Sigrid Kähler, som Ring malede året inden brylluppet. Herefter lagde Sigrid sit kunstneriske arbejde på hylden, men hun forblev en vigtig samtalepartner i forbindelse med Rings arbejde. Parrets datter har fortalt, at Ring egentligt ønskede, at Sigrid var fortsat som kunstner. 

Deponeringen betyder, at museet på ubestemt tid vil opbevare samlingen af L.A. Rings arkivalier og tegningerne af Sigrid Kähler. Her kan arkivalierne og de tre tegninger frit benyttes af museet i forsknings-, udstillings- og formidlingsaktiviteter.
Sigrid Kähler har nærstuderet Rød Kløver og Vild Gulerod i denne tegning, som er signeret og dateret 11. august 1893.
Sigrid Kähler har nærstuderet Rød Kløver og Vild Gulerod i denne tegning, som er signeret og dateret 11. august 1893.
Sigrid Kähler ses sammen med søsteren Ebba i L.A. Rings store maleri Forår. Ring malede maleriet i 1895, året før Sigrid og L.A. Ring blev gift. Maleriet ejes af Den Hirschsprungske Samling.
Sigrid Kähler ses sammen med søsteren Ebba i L.A. Rings store maleri Forår. Ring malede maleriet i 1895, året før Sigrid og L.A. Ring blev gift. Maleriet ejes af Den Hirschsprungske Samling.

Et landskab af Emilie Mundt

Museet har længe ønsket at kunne føje et værk af Emilie Mundt (1842-1922) til samlingen. Det lykkedes, da vi i starten af 2019 købte det lille oliestudie Landskab ved Vallerød fra 1898 på auktion. Studiet, der er malet på et aflangt lærred og opklæbet på træ, forestiller et forårsgrønt landskab ved Vallerød på Sjælland, malet med fine, løse penselstrøg. Vinden har tag i træerne i mellemgrunden, imens en tæt skov ses i baggrunden af det lille maleri.

Emilie Mundt var datter af professor ved Sorø Akademi, Carl Emil Mundt. Hun tog privatlærerindeeksamen på N. Zahles Skole, og besluttede sig først som 30-årig for at blive maler. Hun søgte ind på Vilhelm Kyhns private tegne- og malerskole for kvinder, hvor hun mødte kunstneren Marie Luplau, som hun boede med fra 1876 frem til sin død i 1922. I 1875 havde Mundt forgæves søgt ind på Kunstakademiet i København og rejste sammen med Luplau til München på kunstneren Elisabeth Jerichau Baumans opfordringer, da der her var flere muligheder for kvindelige kunstnere.

Mundt spillede en aktiv rolle i kampen for kvindelige kunstneres rettigheder i Danmark i årene omkring århundredeskiftet. Sammen med Marie Luplau åbnede hun efter hjemkomsten fra München en tegne- og malerskole for kvinder, imens hun bidrog aktivt til arbejdet for at sikre kvinder adgang til Kunstakademiet. Hertil var hun et af de første medlemmer af Kvindelige Kunstneres Samfund, da foreningen blev stiftet i 1916. 
Læs mere om kvindelige kunstnere i museets samling her.
Emilie Mundts lille oliestudie Landskab ved Vallerød er dateret 1898 og viser et lysegrønt sjællandsk forårslandskab.
Emilie Mundts lille oliestudie Landskab ved Vallerød er dateret 1898 og viser et lysegrønt sjællandsk forårslandskab.
Tegning af Sigrid Kähler
Tegning af Sigrid Kähler