Menu
gruppe-familie-eckersberg-malerier-publikum

C.W. Eckersbergs portrætter

Ph.d.-projekt

Museumsinspektør Anna Schram Vejlby forskede i perioden 2013-2016 i C.W. Eckersbergs portrætter. Projektet var finansieret af Ny Carlsbergfondet og Københavns Universitet og mundede ud i ph.d.-afhandlingen ”- den bedste, troeste og smukkeste Lighed. Følelse og ideal i C.W. Eckersbergs portrætter”.

C.W. Eckersberg studerede i Paris og Rom i perioden 1810-1816, og fik undervisning og inspiration fra kunstnere som J.L. David og Bertel Thorvaldsen foruden en række samtidige franske, tyske, italienske kunstnere. Projektet undersøgte, hvilke internationale inspirationer, der fandt ind i Eckersbergs portrætmaleri, og hvor det placerer ham i den europæiske kunsthistorie. Desuden afsøgte projektet tidens syn på følelser, hvordan følelser formidles og hvad de formidler i Eckersbergs portrætter. Denne side af projektet knyttede sig til forskningsfelter om følelsernes historie og indskrev ligeledes Eckersberg i en bredere europæisk sammenhæng, der rækker udover den rent nationale forståelse, man ofte forbinder med kunstneren som ”dansk malerkunsts fader”.

Ph.d.-projektet dannede baggrund for udstillingen Fra den bedste side. Portræt og følsomhed i guldalderen vist på Den Hirschsprungske Samling 7. september 2017 - 7. januar 2018.

Læs om udstillingen her.